Friday, July 25, 2014

Smart studies

JUL 24 -
SMART STUDIES
I think your editorial (‘Leaving home,’ July 3) hits the nail on the head. The No Objection Certificate does not reveal the true picture, though it does gives some indication about the number of students leaving abroad for studies. There are way-too-many of these unmonitored education consultancies in Nepal and they hardly play by the rulebook of the Educational Consultancy Association of Nepal or the Government of Nepal. Although there are some written rules on how to go about providing consultations, nobody follows these. Many of these consultancies do nothing other that deceive students and charge them hefty sums of money.

Personally, I have heard of so many cases of fraud that I do not recommend my friends or family to approach consultancies at all. For example, a friend of mine was cheated of Rs 0.6 million rupees when he failed to get a visa to leave for Australia and the CEO of that education consultancy is at large since. There is no need to visit consultancies when you can easily do your homework on the internet: read brochures and send e-mails to get more information. Maybe, there is a solution to this problem. First, students should avoid dubious education consultancies. Second, do your homework clearly before thinking about studying in any educational institution abroad. Third, talk to friends and relatives who have visited or studied abroad. They will prove to be more helpful.
Santosh Kalwar, Chitwan
Published: The Kathmandu Post
Letter to the Editor
Posted on: 2014-07-25 09:12

Monday, July 14, 2014

"That's My Love Story" Book Launched


The results of dismal performance in recent SLC shows that our younger generation is not very much interested in reading books. Recently, I visited Nepal for my book launch event of “That’s My Love Story” published by Mahaveer Publishers, New Delhi at 18th Nepal Education & Int'l Book Fair 2014. These type of events are encouraging both for readers and writers alike. They help in stimulating and closing widening readership gap of various types of book, academic and non-academic. My book, though is a fiction based on real life story that took five years to write. Thus, I was excited to meet readers from land of Buddha and Mount Everest. 


 Without press release event or marketing programme and to my utter surprise, dozens of my books sold in the first day of its arrival. I got astounded that people showed keen interest as readership and book market are growing at steady pace and book buying/reading culture is also slowly taking off. This is indeed a positive outlook for publishers and writers as well. As an aspiring writer, I wanted to organize a PR event in Kathmandu but a friend of mine, who works at Kantipur radio recommended to organize such event in local district or municipality to encourage readership from the local level. 

Based on his suggestion, we organized a book launch event in Chitwan inviting around hundreds of educationists. The chief guests of the events were eminent gazalkaar, Dhan Raj Giri, eminent poet and literature laureate, Ram Babu Ghimire, Keshav Raj Aamodi, Gita Lamichane, and Shiva Raj Subedi. They bestowed a short summary and review of books. Dhan Raj Giri sir said, “This is first English language novel written in entire Chitwan district” by our local writer. Analogously, Ram Babu Ghimire suggested that this novel plays a stepping-stone in diminishing readership habit. Others also gave inspiring and motivation speech praising book and encouraging readership culture in Chitwan district. 

So what lessons did I ascertain from my book launch event? I learned that people have an intense interest in reading books. We need to update courses, books, methods of teaching and habit of not carrying tens of kilos of bag pack filled with textbooks and notes. Parents and teachers have the responsibility to update their own teaching and mentoring methods using various techniques and technology. 

No society progresses based on merely remittance or riches. Society can only progress if people from local, regional, and nation level will be educated. The value of education should be always student-centric and always in the favor of students because as a writer, teachers and educationists, our goal is to activate their mind (from darkness to light) not the other way around.

Grab your paperback copies from here:


Saturday, June 21, 2014

Kahden sekunnin viive saa nuorten kämmenet hikoamaan


Viive ja tiedon hakeminen ahdistavat ihmisiä internetissä. Tuoreessa väitöskirjassa ahdistuksen fyysisiksi oireiksi listataan muun muassa sydämentykytys, huonompi ryhti ja hikoavat kämmenet.Nuori mies käyttää tablettitietokonetta.
Kuva: Mikko Kuusisalo / Yle

Tiedon etsiminen internetistä ahdistaa erityisesti parikymppisiä. Nuoret aikuiset ovat lisäksi erityisen kärsimättömiä. Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta on tutkinut sitä, miten internetin käyttö ahdistaa eri-ikäisiä ihmisiä. Muun muassa viive sekä kyvyttömyys löytää haluamaansa tietoa ahdistavat ihmisiä.
–  Parikymppiset koehenkilöt ahdistuivat, kun joutuivat odottelemaan jonkin sisällön toimimista yli kaksi sekuntia. Ahdistusta aiheutti myös se, että tietoa löytääkseen täytyi kahlata monen eri sivuston läpi ja avata aina uusia linkkejä, Kalwar toteaa.
Kalwar huomasi, että ahdistus saa aikaan myös fyysisiä oireita:
– Huomasimme koehenkilöiden kämmenten hikoavan ja lisäksi ryhti muuttui huonommaksi. Heidän työskentelyergonomiansa kärsi selvästi.
Yhteensä kahdeksassa tutkimuksessa oli mukana yli 500 koehenkilöä.
Kalwarin väitöskirja tarkastetaan huomenna Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Väitös: Internetin käyttö aiheuttaa ahdistusta


Diplomi-insinööri kehitti asteikot netin käytön aiheuttaman ahdistuksen mittaamiseen.

Nyt on voitu ensi kertaa osoittaa, että tietty internet-sisältö aiheuttaa ihmisille ahdistusta − muun muassa pelkoa, huolta, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä ja mielipahaa, tiedottaa Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan empiirisesti pätevät asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta.

Nuoret alttiimpia ahdistumaan

Väitöstutkimuksessa selvisi myös, että internetin käyttö ja ahdistus vaihtelevat sukupuolen ja iän mukaan. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta.
Useisiin tutkimuksiin ja kokeisiin perustuvan väitöskirjan tärkein saavutus kahden asteikon luominen, suunnittelu ja validointi. Nämä ovat itsearviointiasteikko sekä muokattu internetissä koetun ahdistuksen asteikko.
Väitöstutkimuksessa käytettiin kirjallisia lähteitä sekä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä internetissä koetun ahdistuksen käsitteellistämiseen ja mittaamiseen.

Vaikutukset riippuvat kulttuurista

1990-luvulta alkaen internet on ollut tärkeä osa arkipäiväämme. Sillä on keskeinen rooli henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, tutkimuksessa, viihteessä, akateemisessa maailmassa ja perhe- sekä yhteiskuntaelämässä.
Internetin käytöllä on kuitenkin sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat riippuvaisia sukupuolen, iän, etnisen taustan ja kulttuuristen ominaisuuksien tapaisista ryhmittelyistä. Nämä sosiaaliset tekijät voivat lisätä internetin käyttäjien kokemaa ahdistusta.
DI Santosh Kumar Kalwarin tietotekniikan alan väitöskirja "Conceptualizing and measuring human anxiety on the Internet" (Internetin käyttäjien kokeman ahdistuksen käsitteellistäminen ja mittaaminen) tarkastetaan 19. kesäkuuta.

Source: verkkolehti

Nyt se on tutkittu: Internetin käyttö aiheuttaa ahdistusta

[Kuva: Talentum arkisto]
Tietyt internetsisällöt aiheuttavat ihmisille ahdistusta, ilmeni Lappeenrannan teknillisen yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa.
Ahdistus voi aiheuttaa muun muassa pelkoa, huolta, hikoilua, hermostuneisuutta, sydämentykytystä, ärsytystä, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä, mielipahaa, päänsärkyä, käsien tutinaa tai järkytystä.
Väitöstutkimuksessa selvisi myös, että sukupuoli ja ikä vaikuttavat internetin käyttöön ja mahdolliseen ahdistukseen. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta.
Myös naisten ja miesten tapa käyttää internetiä eroaa toisistaan yhä enemmän, kertoo yliopiston tiedote. Esimerkiksi miehet käyttävät naisia useammin ja todennäköisemmin wikipediaa, valokuva- ja videopediaa. Sitä vastoin naiset käyttävät internetiä miehiä enemmän sosiaaliseen viestintään, esimerkiksi liittymällä sosiaalisiin verkostoihin ja blogaamalla eli pitämällä verkkopäiväkirjaa.
Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta.
Useisiin tutkimuksiin ja kokeisiin perustuen tutkija kehitti kaksi mitta-asteikkoa käyttäjien internetissä tunteman ahdistuksen mittaamiseksi. Nämä ovat itsearviointiasteikko sekä modifioitu internetissä koetun ahdistuksen asteikko.
Väitöskirja sisältää myös kolme työvälinettä. MyAnxiety-työkalu esittelee internetissä koetun ahdistuksen tyypit. Intelligentia-työkalulla keräillään internetin käyttäjissä esiintyvän ahdistuksen tyyppejä. MyIAContro on selaimeen kytkeytyvä työväline, jolla mitataan internetin käyttäjien tunteita.
Internetillä on keskeinen rooli henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, tutkimuksessa, viihteessä, akateemisessa maailmassa ja perhe- sekä yhteiskuntaelämässä. Internetin käytöllä on kuitenkin sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat riippuvaisia sukupuolen, iän, etnisen taustan ja kulttuuristen ominaisuuksien tapaisista ryhmittelyistä. Nämä sosiaaliset tekijät voivat lisätä internetin käyttäjien kokemaa ahdistusta.
Väitöstutkimuksessa käytettiin kirjallisia lähteitä sekä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä internetissä koetun ahdistuksen käsitteellistämiseen ja mittaamiseen. Erityisenä tavoitteena oli tutkia internetin käyttäjien ahdistustasoja ja kehittää internetissä koettua ahdistusta mittaava asteikko.
DI Santosh Kumar Kalwarin tietotekniikan alan väitöskirja "Conceptualizing and measuring human anxiety on the Internet" (Internetin käyttäjien kokeman ahdistuksen käsitteellistäminen ja mittaaminen) tarkastetaan 19.6.2014 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.
TILAA Tekniikka&Talouden uutiskirje ja T&T autot -uutiskirje tästä.

Tutkimus: Internetin käyttö voi aiheuttaa ahdistusta

Internet-sisältö saattaa aiheuttaa ahdistusoireita, kertoo Lappeenrannan teknillisen yliopiston väitös. Ahdistus voi ilmetä esimerkiksi hermostuneisuutena, hikoiluna, päänsärkynä tai käsien tutinana.
Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti tutkimusta varten asteikon, jolla internetissä koettua ahdistusta voidaan mitata. Väitöksen kustoksena toimiva professori Jari Porras kertoo, että ahdistuksen syynä voivat olla vaikkapa mainokset, latautumisviive ja vilkkuvat kuvakkeet. Internet-sisällöt voidaan kokea eri kulttuureissa eri tavoin: kuva, joka länsimaissa ei herätä juuri tunteita, voi olla sopimatonta materiaalia jossain muualla.
Tutkimuksessa selvisi myös, että internetin käyttöön liittyvä ahdistus vaihtelee iän mukaan. Nuoret ovat ikääntyneitä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta.

Source: aamulehti

Nyt se on todistettu - internet ahdistaa

Internet ahdistaa, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa. Kuva: TS/Ante Johansson
Nyt on voitu ensi kertaa osoittaa, että tietty internet-sisältö aiheuttaa ihmisille ahdistusta − muun muassa pelkoa, huolta, hikoilua, hermostuneisuutta, sydämentykytystä, ärsytystä, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä, mielipahaa, päänsärkyä, käsien tutinaa tai järkytystä.
Asiaa on tutkittu Lappeenrannan teknillisen yliopiston väitöskirjatutkimuksessa.
Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta. Asteikkoja voivat jatkojalostaa muun muassa sovelluskehittäjät, suunnittelijat ja markkinoinnin sekä mainonnan ammattilaiset.
Väitöstutkimuksessa selvisi, että internetin käyttö ja ahdistus vaihtelevat sukupuolen ja iän mukaan. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internetperäistä ahdistusta. Myös naisten ja miesten tapa käyttää internetiä eroaa toisistaan yhä enemmän.
1990-luvulta alkaen internetillä on ollut keskeinen rooli henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, tutkimuksessa, viihteessä, akateemisessa maailmassa ja perhe- sekä yhteiskuntaelämässä. Väitöskirjan mukaan internetin käytöllä on kuitenkin sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat riippuvaisia sukupuolen, iän, etnisen taustan ja kulttuuristen ominaisuuksien tapaisista ryhmittelyistä. Nämä sosiaaliset tekijät voivat lisätä internetin käyttäjien kokemaa ahdistusta.

Suomalaistutkimus: Tietty internet-sisältö voi aiheuttaa yllättävän rajuja oireita

Suomalaistutkimus on ensimmäistä kertaa osoittanut, että tietty internet-sisältö aiheuttaa ihmisille ahdistusta.
Ahdistus ilmenee pelkona, hikoiluna, hermostuneisuutena, sydämentykytyksenä, ärsytyksenä, turhautuneisuutena, yksinäisyytenä, mielipahana, päänsärkynä, käsien tutinana ja järkytyksenä.
Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan empiirisesti pätevät asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta.
Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta.
Tutkimuksen kokonaisuudessaan löydät täältä.
Source: UUSISUOMI

Ahdistaako? Syy voi olla internetin

Tietyt internetsisällöt aiheuttavat ihmisille ahdistusta, ilmeni Lappeenrannan teknillisen yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa.

Ahdistus voi aiheuttaa muun muassa pelkoa, huolta, hikoilua, hermostuneisuutta, sydämentykytystä, ärsytystä, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä, mielipahaa, päänsärkyä, käsien tutinaa tai järkytystä.

Väitöstutkimuksessa selvisi myös, että sukupuoli ja ikä vaikuttavat internetin käyttöön ja mahdolliseen ahdistukseen. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta.
Myös naisten ja miesten tapa käyttää internetiä eroaa toisistaan yhä enemmän, kertoo yliopiston tiedote. Esimerkiksi miehet käyttävät naisia useammin ja todennäköisemmin wikipediaa, valokuva- ja videopediaa. Sitä vastoin naiset käyttävät internetiä miehiä enemmän sosiaaliseen viestintään, esimerkiksi liittymällä sosiaalisiin verkostoihin ja blogaamalla eli pitämällä verkkopäiväkirjaa.
Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta.
Useisiin tutkimuksiin ja kokeisiin perustuen tutkija kehitti kaksi mitta-asteikkoa käyttäjien internetissä tunteman ahdistuksen mittaamiseksi. Nämä ovat itsearviointiasteikko sekä modifioitu internetissä koetun ahdistuksen asteikko.
Väitöskirja sisältää myös kolme työvälinettä. MyAnxiety-työkalu esittelee internetissä koetun ahdistuksen tyypit. Intelligentia-työkalulla keräillään internetin käyttäjissä esiintyvän ahdistuksen tyyppejä. MyIAContro on selaimeen kytkeytyvä työväline, jolla mitataan internetin käyttäjien tunteita.
Internetillä on keskeinen rooli henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, tutkimuksessa, viihteessä, akateemisessa maailmassa ja perhe- sekä yhteiskuntaelämässä. Internetin käytöllä on kuitenkin sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat riippuvaisia sukupuolen, iän, etnisen taustan ja kulttuuristen ominaisuuksien tapaisista ryhmittelyistä. Nämä sosiaaliset tekijät voivat lisätä internetin käyttäjien kokemaa ahdistusta.
Väitöstutkimuksessa käytettiin kirjallisia lähteitä sekä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä internetissä koetun ahdistuksen käsitteellistämiseen ja mittaamiseen. Erityisenä tavoitteena oli tutkia internetin käyttäjien ahdistustasoja ja kehittää internetissä koettua ahdistusta mittaava asteikko.
DI Santosh Kumar Kalwarin tietotekniikan alan väitöskirja "Conceptualizing and measuring human anxiety on the Internet" (Internetin käyttäjien kokeman ahdistuksen käsitteellistäminen ja mittaaminen) tarkastetaan 19.6.2014 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.
Source: tivi

Friday, June 20, 2014

Nyt se on tutkittu: Tietty internet-sisältö aiheuttaa hikoilua, käsien tutinaa…

Tietty internetsisältö aiheuttaa ihmiselle ahdistusta, toteaa diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar väitöskirjassaan.
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa valmistuneen väitöskirjan mukaan ahdistus ilmenee pelkona, huolena, hikoiluna, hermostuneisuutena, sydämentykytyksenä, ärsytyksenä, turhautuneisuutena, yksinäisyytenä, mielipahana, päänsärkynä, käsien tutinana ja järkytyksenä.
Naisten ja miesten tapa käyttää internetiä eroaa myös toisistaan yhä enemmän. Miehet käyttävät naisia enemmän wikipediaa. Naiset käyttävät internetiä miehiä enemmän sosiaaliseen kanssakäymiseen.Internetin käyttö ja ahdistus vaihtelevat sukupuolen ja iän mukaan. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internetistä aiheutuvaa ahdistusta.
Source: Talouselama 

Tutkimus: internetin käyttö aiheuttaa ahdistusta

Tutkimus: internetin käyttö aiheuttaa ahdistusta

18.6.2014 9:57
Kuva: Mika Strandén
Verkon tarjonta voi ahistaa, todistaa tutkimus.
Verkon tarjonta voi ahistaa, todistaa tutkimus.
Internetin käyttö aiheuttaa ihmisille ahdistusta, todistaa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehty tuore väitöstutkimus. Sen mukaan ahdistuksen oireet ilmenevät monessa muodossa.
Väitöstutkimuksen mukaan tietty internet-aineisto voi aiheuttaa muun muassa pelkoa, huolta, hikoilua, hermostuneisuutta, sydämentykytystä, ärsytystä, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä, mielipahaa, päänsärkyä, käsien tutinaa tai järkytystä.
Tutkimuksen on tehnyt diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar. Hän kehitti kehitti väitöskirjassaan empiirisesti pätevät asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta.
Väitöstutkimuksessa selvisi myös, että internetin käyttö ja ahdistus vaihtelevat sukupuolen ja iän mukaan. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta. Myös naisten ja miesten tapa käyttää internetiä eroaa toisistaan yhä enemmän.
Santosh Kumar Kalwarin tietotekniikan alan väitöskirja on nimeltään Conceptualizing and measuring human anxiety on the Internet (Internetin käyttäjien kokeman ahdistuksen käsitteellistäminen ja mittaaminen). Väitöskirja tarkastetaan 19.kesäkuuta.

Source: Etelä-Saimaa

Pelkoa, päänsärkyä, käsien tutinaa tai järkytystä - netin käyttö ahdistaa

Tuore väitöskirja osoittaa ensi kertaa, että tietty nettisisältö aiheuttaa ihmisille ahdistusta.
  • nettiahdistus
    Tietty nettisisältö aiheuttaa ihmisille ahdistusta, kertoo väitöskirja.
    ()
Oireena on muun muassa pelkoa, huolta, hikoilua, hermostuneisuutta, sydämentykytystä, ärsytystä, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä, mielipahaa, päänsärkyä, käsien tutinaa tai järkytystä.
Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan empiirisesti pätevät asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan netissä koettua ahdistusta.
Hänen mukaansa asteikkoja voivat jatkojalostaa muun muassa erilaiset sovelluskehittäjät, suunnittelijat ja markkinoinnin sekä mainonnan ammattilaiset.
Väitöstutkimuksessa selvisi myös, että netin käyttö ja ahdistus vaihtelevat sukupuolen ja iän mukaan. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan nettiperäistä ahdistusta.
Myös naisten ja miesten tapa käyttää Internetiä eroaa toisistaan yhä enemmän. Esimerkiksi miehet käyttävät naisia useammin ja todennäköisemmin wikipediaa, valokuva- ja videopediaa.
Sitä vastoin naiset käyttävät nettiä miehiä enemmän sosiaaliseen viestintään, esimerkiksi liittymällä sosiaalisiin verkostoihin ja blogaamalla eli pitämällä verkkopäiväkirjaa.
Useisiin tutkimuksiin ja kokeisiin perustuvan väitöskirjan tärkein saavutus kahden asteikon luominen, suunnittelu ja validointi. Nämä ovat itsearviointiasteikko (Self-Assessment Scale, SAS) sekä modifioitu netissä koetun ahdistuksen asteikko (Modified Internet Anxiety Scale, MIAS), joiden avulla voidaan mitata käyttäjien netissä tuntemaa ahdistusta.
Väitöskirja sisältää myös kolme työvälinettä. MyAnxiety-työkalu esittelee netissä koetun ahdistuksen tyypit. Intelligentia-työkalulla keräillään netin käyttäjissä esiintyvän ahdistuksen tyyppejä. MyIAContro on selaimeen puolestaan kytkeytyvä työväline, jolla mitataan netin käyttäjien tunteita.
Internetillä on keskeinen rooli henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, tutkimuksessa, viihteessä, akateemisessa maailmassa ja perhe- sekä yhteiskuntaelämässä.
- Internetin käytöllä on kuitenkin sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat riippuvaisia sukupuolen, iän, etnisen taustan ja kulttuuristen ominaisuuksien tapaisista ryhmittelyistä. Nämä sosiaaliset tekijät voivat lisätä internetin käyttäjien kokemaa ahdistusta, toteaa Santosh Kumar Kalwar väitöstiedotteessaan.
DI Santosh Kumar Kalwarin tietotekniikan alan väitöskirja Conceptualizing and measuring human anxiety on the Internet tarkastetaan torstaina 19. kesäkuuta Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.
Source: Verkkouutiset

Monday, June 9, 2014

द्याट्स माई लभ स्टोरीको विमोचन

ओम प्रकाश पौडेल, कालिका 
जेष्ठ २६ ।
सन्तोष कलवारद्धारा लिखित द्याट्स माई लभ स्टोरी नामक अंग्रेजी भाषाको उपन्यासको आज विमोचन गरिएको छ । 
रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा विशिष्ठ अतिथी वरिष्ठ गजलकार धनराज गिरी, साहित्यकार केशब आहुदी र गिता लामिछानेले संयुक्त रुपमा उक्त पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको होे । झण्डै  १ सय जनाको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा सर्जकहरुले आ–आफ्ना रचना वाचन गरेका थिए । 
माया प्रेमलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर लेखिएको उक्त अंग्रेजी भाषाको उपन्यास संम्भवतः चितवन जिल्लामै पहिलो अंग्रेजी भाषाको उपन्यास रहेको वरिष्ठ गजलकार धनराज गिरिले बताउनुभयो ।बालमिकी साहित्य सदनको आयोजनामा सम्पन्न पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष राम बाबु घिमिरेको अध्यक्षता रहेको थियो ।   
वि.सं. २०३९ भाद्र २२ मा रत्नगरमा जन्मिएका कलवारका कोट मी एभ्रि डे, नेचर गड लगायत दर्जन बढी कृती यसअघि प्रकाशित भैसकेका छन् । उहाँ कम्प्युटर विज्ञानका अन्वेशक समेत हुनुहुन्छ । 

Saturday, May 10, 2014

Festival of lights

Early morning mingles with late night
And the dawn with breaking twilight
The wind of emotion flies over heavenly skies
Nobody is single or alone
Under this Diwali/Dipawali/Tihar light

See the stars winking over mountains
Trying to catch distant attention
All things by hate divides

But, all things by love
Sparkles and comes alive

Palilalia

Characters, words, sentences
occurring, re-occurring
unlike vocal disorder or stammering
She repeated, “how are you today?”
seven times
She repeated, “why are you here?”
five times
She said, “are you okay?”
three times

Without noticing that
her pre-frontal cortex
had gone haywires
lack of dopamine
or lack of self-interest
unknown tic
occurring, re-occurring
without noticingTuesday, February 25, 2014

The Gods of the Copybook Headings by Kipling


AS I PASS through my incarnations in every age and race,
I make my proper prostrations to the Gods of the Market Place.
Peering through reverent fingers I watch them flourish and fall,
And the Gods of the Copybook Headings, I notice, outlast them all.

We were living in trees when they met us. They showed us each in turn
That Water would certainly wet us, as Fire would certainly burn:
But we found them lacking in Uplift, Vision and Breadth of Mind,
So we left them to teach the Gorillas while we followed the March of Mankind.

We moved as the Spirit listed. They never altered their pace,
Being neither cloud nor wind-borne like the Gods of the Market Place,
But they always caught up with our progress, and presently word would come
That a tribe had been wiped off its icefield, or the lights had gone out in Rome.

With the Hopes that our World is built on they were utterly out of touch,
They denied that the Moon was Stilton; they denied she was even Dutch;
They denied that Wishes were Horses; they denied that a Pig had Wings;
So we worshipped the Gods of the Market Who promised these beautiful things.

When the Cambrian measures were forming, They promised perpetual peace.
They swore, if we gave them our weapons, that the wars of the tribes would cease.
But when we disarmed They sold us and delivered us bound to our foe,
And the Gods of the Copybook Headings said: "Stick to the Devil you know."

On the first Feminian Sandstones we were promised the Fuller Life
(Which started by loving our neighbour and ended by loving his wife)
Till our women had no more children and the men lost reason and faith,
And the Gods of the Copybook Headings said: "The Wages of Sin is Death."

In the Carboniferous Epoch we were promised abundance for all,
By robbing selected Peter to pay for collective Paul;
But, though we had plenty of money, there was nothing our money could buy,
And the Gods of the Copybook Headings said: "If you don't work you die." 

Then the Gods of the Market tumbled, and their smooth-tongued wizards withdrew
And the hearts of the meanest were humbled and began to believe it was true
That All is not Gold that Glitters, and Two and Two make Four
And the Gods of the Copybook Headings limped up to explain it once more.

As it will be in the future, it was at the birth of Man
There are only four things certain since Social Progress began.
That the Dog returns to his Vomit and the Sow returns to her Mire,
And the burnt Fool's bandaged finger goes wabbling back to the Fire;

And that after this is accomplished, and the brave new world begins
When all men are paid for existing and no man must pay for his sins,
As surely as Water will wet us, as surely as Fire will burn,
The Gods of the Copybook Headings with terror and slaughter return!